ปีนเขา ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน รับน้อง มนต์รักเฟรชชี่ ราตรีสีฟ้า ไหว้ครู รับเด็กและเก็บชั่วโมงที่ร.ร.สาธิตอนุาลทานตะวัน สร้างสรรค์งานกระดาษ

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมว่ายน้ำ

กิจกรรมว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากสำหรับครูปฐมวัยเพราะเคยเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มากที่เกิดขึ้นกับเด็กเด็กส่วนมากชอบว่ายน้ำแะอยากเรียนว่ายน้ำที่ร.รสาธิตเด็กจะได้เรียนว่ายน้ำและเป็นการฝึกทำให้ว่ายน้เป็นแะสามารถช่วยเด็กได้เพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเราไหมงานราตรีสีฟ้าคณะครุศาสตร์

งานราตรีสีฟ้าเป็นงานเลี้ยงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และจะจัดตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันจะเป็นกิจกรรมกีฬาสีเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่สีส่วนตกตอนกลางคืนจะเป็นงานราตรีสีฟ้าซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมการประกวดดาวเดือนประจำสาขาขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันดาวเดือนมหาวิทยาลัยต่อไปและก็จะมีการแสดงของแต่ละสาขาในงานและมีดนตรีเพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันให้มากขึ้นกว่าเดิม

กิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

กิจกรรมมปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลเป็นกิจกรรมที่นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะะสาขาวิชาต้องร่วมกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ท้ายมากฝึกในเรื่องของความอดทนเป็นอย่่างมากเลยทีเดียวว่าใครจะไปได้ไหมเพราะทางลำบากมากทั้งลื่นทั้งแฉะอีกทั้งสร้างงความสามัคคีในกลุ่มของเพื่อนที่เดินไปด้วยกัน


กิจกรรมรับเด็กและเก็บชั่วโมงที่ร.ร.อนุบาลสาธิตทานตะวัน

กิจกรรมรับเด็ก คือ การรอรับเด็กที่หน้าร.ร.อนุบาลสาธิตทานตะวัน เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในการมารอรับเด็กตั้งแต่เช้าคือเริ่มรับเด็กตั้งแต่ 07.00 น.เป็นต้นไปเพื่อฝึกเมื่อเราไปเป็นครูในอนาคตเราก็ต้องมารอรับอย่างนี้เช่นกันประโยชน์จากกกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์มากดพราะเป็นการสร้างวินัยให้ตัวเองทำให้เรารู้จักกหน้าที่ของตนเอง


มนต์รักษ์เฟรชชี่57


 Freshy day Freshy night คือกิจกรรมที่มีชื่อไทยว่า "วันพัฒนามหาวิทยาลัย" ค่ะ ในฐานะรุ่นพี่ที่เคยทำกิจกรรมาก็ขออธิบายกิจกรรมดังต่อไปนี้นะคะ เฟรชชี่ไนท์(Freshy Night) คือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกคณะทุกสาขาในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมงานที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ เป็นงานสังสรรค์รื่นเริงจัดให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินระหว่างเฟรชชี่ด้วยกัน ให้เหล่าเฟรชชี่ได้ทำความรู้จักกันระหว่างเพื่อนต่างคณะ สร้างความสัมพันธ์ 


กิจกรรมรับน้อง

เริ่มต้นปีการศึกษา หนึ่งในกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วยความอบอุ่น  “การรับน้อง” ประเพณีนี้ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ทุก ๆ ปี ในกิจกรรมที่มีความหมายนี้มีความเคลื่อนไหวให้ติดตามทั้งการรับน้องที่ไม่เหมาะสม เกิดเป็นปัญหาความรุนแรงโดยได้มีการย้ำเตือนกันบ่อยครั้ง ขณะที่อีกด้านหนึ่งถ่ายทอดความงดงามของประเพณีการรับน้องใหม่ด้วยหลากหลายกิจกรรมสร้างสรรค์นำไปสู่ความรักความสามัคคี ก่อเกิดมิตรภาพ และความแน่นแฟ้นกลมเกลียว เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษารุ่นต่อไปเนื่องด้วยการรับน้องของแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยมีรูปแบบเอกลักษณ์ ความโดดเด่นแตกต่างกัน จักรพล บัวโฮม นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ถ่ายทอดมุมมองการรับน้องสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นว่า เกษตรศาสตร์สานต่อกิจกรรมการรับน้องมายาวนานกว่าหกสิบปีซึ่งถึงวันนี้ยังคงเป้าหมาย ความสำคัญของการรับน้องไว้


วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมการไหว้ครู

กิจกรรมการไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่แสดงความเคารพความรักเพื่อเป็นการขอขมาและะเป็นการแสดงความรักของศิษย์ที่มีต่อครูและเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองกันในห้องในการทำพานเพื่อไหว้ครู